Categorieën

Categorieën

Categorieën

De groepenkast moet voldoen aan?

Wanneer is een hoofdschakelaar verplicht

Een hoofdschakelaar is sinds september 2005 verplicht in elke groepenkast.

Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of

ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.

 

Wanneer is een aardlekschakelaar verplicht

Groepen met een overstroombeveiliging (stop/zekering) van ten hoogste 25 A waarvan

wandcontactdozen deel uitmaken, moeten zijn beveiligd door een aardlekschakelaar

met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA

Indien deze wandcontactdozen zijn aangebracht in ruimten waar sprake is van de volgende gebruiksfuncties of sub gebruiksfuncties:

  1. woonfunctie;
  2. logiesfunctie;
  3. cel functie;
  4. onderwijsfunctie voor basisonderwijs;
  5. onderwijsfunctie voor speciaal onderwijs;
  6. bijeenkomstfunctie.

Kort samengevat:

In woonhuizen moeten bij het vervangen, uitbreiden of aanpassen van de

groepenkast alle groepen verplicht worden beveiligd door een aardlekschakelaar.

Hoeveel aardlekschakelaars heb je minimaal nodig

Vroeger bestond er nog onderscheid tussen zogenaamde natte en droge groepen.

Natte groepen waren bijvoorbeeld de keuken of de badkamer.

Toen hoefden alleen de stopcontacten van de droge groepen beveiligd te worden.

Tegenwoordig moeten alle stopcontacten verplicht beveiligd worden door een aardlekschakelaar.

Dus ongeacht het een natte of een droge groep is.

 

Het is niet verstandig om alles achter één aardlekschakelaar te plaatsen, omdat dan bij

uitschakeling de gehele installatie spanningsloos raakt.

Er moeten dan ook altijd minimaal twee aardlekschakelaars worden toegepast.

Het is aan te raden om de groepen van één verdieping te verdelen over beide aardlekschakelaars.

In geval van storing heb je dan toch nog altijd een lichtpunt in de buurt.

 

Hoeveel groepen mogen er achter een aardlekschakelaar

Er mogen maximaal 4 groepen worden geplaatst achter één aardlekschakelaar.

Het maakt hierbij niet uit of deze groep 2 of 4-polig is uitgevoerd.

 

Toepassing aardlekschakelaars in kantoorpanden

In een nieuwbouw kantoorpand wordt een nieuwe verdeelkast geplaatst met daar in een 4 polige hoofdschakelaar van 160 A. Met daarin een aantal krachtgroepen en een aantal groepen gecombineerd (werkplek wandcontactdozen en Lichtgroepen) heeft men de groepen niet beveiligd door middel van een aardlekschakelaar. Is dit toegestaan?

In kantoorruimten behoeven de wandcontactdozen niet achter een 30mA ALS geplaatst te worden.

Wel dient hierbij gekeken te worden of aanvullende bescherming, door middel van een aardlekschakelaar, niet om een andere reden gewenst is, bijvoorbeeld omdat er niet een voldoende

lage aardverspreidingsweerstand haalbaar is (dit geldt overigens doorgaans bij zgn TT-stelsels )

Bij een verdeler van 160A is altijd sprake van een TN-stelsel en is de circuitweerstand voldoende laag.

Er zijn internationaal wel discussies gaande om de Aardlekschakelaar ook verplicht te stellen in de kantooromgeving, maar zover is het nog niet.

 

Wanneer moet uw installatie aan de nieuwste normen voldoen

De bestaande installatie moet voldoen aan de eisen toen de woning werd gebouwd.

Als aan deze installatie niets gebeurd dan zijn er geen aanpassingen nodig.

Wanneer er uitbreidingen/aanpassingen plaatsvinden aan de elektrische installatie dan

moeten deze voldoen aan de laatste normen.

 

Met betrekking tot de groepenkast betekend dat het volgende:

De groepenkast moet zijn voorzien van een hoofdschakelaar

De groepenkast moet zijn voorzien van minimaal 2 aardlekschakelaars

Geen onderscheid meer tussen “droge” en “natte” groepen

Er mogen maximaal 4 groepen worden beveilig door één aardlekschakelaar

De groepenkast moet